CEO’lar, CEO Platformu’nda iş dünyasının geleceği için bir araya geliyor

Dünya genelinde ekonomik, sosyal ve politik birçok gelişme yaşanırken, iş dünyasının dinamikleri de değişiyor. Hukuk, barış, güven, adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek yenilikçi, çevreye duyarlı ve gelişime açık lider ekolünün oluşturulmasını sağlamak için kurulan CEO Platformu ise toplumu ve idari yönetimi daha ileriye taşıma ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunma amacı güden üst düzey yöneticileri bir araya getiriyor.

Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak, “Türkiye’deki üst düzey yöneticiler olarak tüm dünyada yaşanan mali ve siyasi krizlere karşı birlik ve beraberlik içinde çözümler üretiyoruz. Ülkemizin büyümesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Global danışmanlık şirketi KPMG’nin küresel çapta bin 325 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette CEO’ların (Chief Executive Officer) jeopolitik ve siyasi belirsizliği, işlerinin büyümesine yönelik en büyük risk olarak gördükleri yer alıyor. Dünya çapında etkisini sürdüren ekonomik ve siyasi belirsizliklerin iş dünyasında yarattığı sonuçları göz önünde bulundurarak Türkiye’nin mevcut durumunu iyileştirecek ve geliştirecek projeler üzerinde çalışmalar yürütmek amacıyla bir araya gelen üst düzey yöneticiler birçok konuda işbirliği yaparak deneyimlerini paylaşıyor. CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak ise üyelerinin kişisel deneyimleri ve çağın sunduğu tüm imkanlarla ekonomik koşullara rağmen toplumsal fayda sağlamayı, işgücü piyasasının yapısal sorunları üzerine çalışmalar yapmayı ve makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını vurguluyor.

“Ülkenin önemli gündemlerine CEO bakış açısıyla yön vermeyi hedefliyoruz”

İş dünyasının geleceğinin iyileştirilmesi adına liderler arasındaki ekosisteminin gelişmesini sağlamak için kurulan CEO Platformu, ülkemizin kritik sorunlarını da ele alarak çözüm odaklı projeler üretmeyi hedefliyor. Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği çatısı altında bir araya gelen CEO Platformu’nun Genel Başkanı Haldun Pak ülke geleceği için iyimser bir tablo çizerek, “Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkarma yolundaki en etkin çalışan sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Kadim geçmişimizden gelen tecrübelerle bu kıdem yolculuğuna katkıda bulunmak için her sektörden ve her görüşten tecrübeye sahip üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı ortak akılla buluşturma hedefiyle yapıcı ve dinamik bir ortam sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeffaflığı ilke edinerek üretim ve gelişimi destekleyen projeler ürettiklerini söyleyen CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Resmi olarak 2022’de kurulan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği ya da bilinen adıyla CEO Platformu olarak, ülkemizin ekonomi ve iş dünyasını ilgilendiren konularında üst düzey yöneticileri temsil etmeyi, ülkenin önemli gündemlerine CEO bakış açısıyla yön vermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda kısa bir sürede 150’den fazla resmi, 500’ü aşkın takipçi üyemiz oldu. Bu rakam ortalama 2 bin 250 iş insanı tecrübesi, 1 milyon istihdam, 1 milyar TL de iş hacmi anlamına geliyor. Derneğimizin tüzüğünde yer alan temel şart ve amaç ile derneği oluşturan üyelerin; üst düzey yönetici sıfatına haiz ülkenin, ekonominin ve iş dünyasının büyümesinde rol almaya istekli iş insanlarından oluşması şart. Her sektör, yaş grubu ve bölgeden üst düzey yönetici vasfına sahip herkesi üyeliğimize kabul ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir